PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

S.P.C.L.E.P Galicea Mare


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

GALICEA MARE

 

Incepand cu data de 19 noiembrie 2014, a deschis activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Galicea Mare. De la acesta data, cetatenii din comunele Galicea Mare si Izvoare  pot obtine actele de identitate de la sediul acestui serviciu de evidenta a persoanelor situat in comuna Galicea Mare, strada Postei nr.2, judetul Dolj. Acest serviciu de evidenta a persoanelor,  faciliteaza accesul celor aproximativ 4.169 cetateni din comuna Galicea Mare si aproximativ 1.623 cetateni din comuna Izvoare la obtinerea unui nou act de identitate.

Date de contact:

S.P.C.L.E.P GALICEA MARE

Str.Postei nr.2

Tel.0251/316219

Fax.0251/316347

STAREA CIVILA

 

NASTERI

 

 

 

Inregistrarea nasterii

 

Inregistrarea nasterii se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in care s-a produs.

     Procedura:

Inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat la cunostinta despre nasterea unui copil.

     Acte necesare:

Pentru copilul nascut din casatorie:

·                     certificatul medical constatator al nasterii, eliberat de maternitate;

·                     buletinele/cartile de identitate privind parintii (original + copii xerox);

·                     certificatul de casatorie (original + copie xerox);

·                     livretul de familie – pentru a fi completat cu noul membru al familiei.

Pentru copilul nascut din afara casatoriei:

·                     prezenta ambilor parinti (in cazul recunoasterii paternitatii)

·                     certificatul medical constatator al nasterii, eliberat de maternitate;

·                     buletinele/cartile de identitate privind parintele/parintii (original + copii xerox);

·                     certificatul de nastere a mamei (original + copie xerox);

·                     declaratie de recunoastere si acordul privind purtarea numelui*

·                     livretul de familie – pentru a fi completat cu noul membru al familiei.

* In cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti firesti, la serviciul de stare civila, numele de familie al copilului va fi stabilit de catre acestia, ca si in cazul parintilor casatoriti care au nume de familie diferite (prin invoiala parintilor).
Precizare – daca tatal recunoaste ulterior pe copilul nascut in afara casatoriei sau este constatata paternitatea pe cale judecatoreasca, copilul nu va dobandi de drept numele de familie al tatalui sau, numai daca instanta judecatoreasca incuviinteaza aceasta.

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:

·                     15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;

·                     3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

·                     24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntru termenului de 15 zile;

·                     Intocmirea actului de nastere a copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii copilului;

·                     In acelasi termen de 30 de zile se intocmeste actul de nastere al copilului parasit de mama in maternitate.

 

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere

 

Certificatele de stare civila se elibereaza persoanelor indreptatite, odata cu intocmirea unui act in registrele de stare civila – de nastere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane indreptatite.

     Prin alte persoane indreptatite – in intelesul legii, sunt asimilati:

·                     parintii copilului in varsta de pana la 14 ani

·                     reprezentantii legali

    Solicitarea eliberarii certificatelor se poate face:

·                     la primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele;

·                     la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului.

Conditii:
Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

 Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:

·                     buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie*

In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in tara, cand acestia solicita eliberarea unui certificat de stare civila si nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi indrumati ca, in prealabil, sa se prezinte la Serviciul de Evidenta a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei carti de identitate provizorii, numai dupa aceea vor putea obtine eliberarea certificatului.

Pe baza actelor de stare civila se elibereaza:

·                     certificatul de nastere – titularului.

Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane imputernicite (de titular) – prin procura speciala**  – sunt necesare anumite explicatii in legatura cu IMPUTERNICIREA – obiectul mandatului consta in obtinerea de catre imputernicit, in numele si pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civila.
In raport de puterile conferite, in cazul obtinerii certificatelor de stare civila, mandatul poate fi doar unul special.


PROCURA SPECIALA - mandatul este special cand imputernicirea se da pentru un singur act sau pentru mai multe acte juridice anume determinate.
Indiferent de intinderea mandatului (special sau general), persoana imputernicita nu poate depasi limitele puterilor care i-au fost conferite.Transcrierea actelor de nastere

 

     TRANSCRIEREA sau INSCRIEREA in registrele de stare civila romane a faptelor si actelor de stare civila petrecute in strainatate, apartinand cetatenilor romani aflati in strainatate
Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite la autoritatile straine, au putere doveditoare in Romania numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.

TRANSCRIEREA/INSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILA, PROCURATE DIN STRAINATATE, APARTINAND CETATENILOR ROMANI, SE EFECTUEAZA LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMANIEI, SAU IN TARA, CU APROBAREA PRIMARULUI UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE LA LOCUL DE DOMICILIU AL SOLICITANTULUI, CU AVIZUL PREALABIL AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR.

Cetatenii romani AU OBLIGATIA ca in termen de 6 LUNI DE LA INTOARCEREA IN TARA sau de la primirea din strainatate a certificatului, sa ceara transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/Primaria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul in tara).

ACTE NECESARE TRANSCRIERII – certificatului de NASTERE

1. Certificatul / Extrasul de nastere, eliberat de autoritatile din strainatate, in care sa fie trecute numele si prenumele copilului, data nasterii locul nasterii, sexul copilului, datele parintilor – original si copie xerox.


2. Traducerea legalizata a certificatului/extrasului de nastere, efectuata in Romania sau in strainatate – in original si copie xerox

3. Cartile de identitate ale parintilor pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara, pasapoartele pentru parintii cetateni romani cu domiciliul in strainatate – copii xerox si original (in acest din urma caz este necesara dovada ultimului domiciliu in tara, care se solicita la Serviciul public comunitar local de Evidenta a Persoanelor), actul/cartea de identitate/pasaportul (pentru parintele cetatean strain) precum si traducere legalizata dupa caz. Persoanele care fac dovada cetateniei romane cu certificatul de depunere a juramantului de credinta eliberat de Ministerul Justitiei si Libertatilor cetatenesti, adreseaza cererea de transcriere la Directia de stare civila – sector 1 Bucuresti. Persoanele care se legitimeaza cu permis de sedere permanenta eliberat de Oficiul Roman pentru Imigrari, care atesta domiciliul in Romania, vor adresa cererea primarului unitatii administrativ-teritoriale a localitatii de domiciliu, potrivit datelor inscrise in permis

4. Certificatul de casatorie al parintilor, certificatele de nastere/deces ale parintilor, sentintele de divort, precum si traduceri legalizate, dupa caz – original si copie xerox

5. In cazul in care parintii minorului au domicilii diferite, parintele care solicita transcrierea da o declaratie autentificata (la notar public, ambasada sau consulat) sau in fata ofiterului de stare civila, dupa caz

6. In cazul in care in certificatul/extrasul de nastere strain prezentat, nu exista rubrica referitoare la sexul minorului, parintele care solicita transcrierea da o declaratie autentificata in acest sens (la notar public, ambasada sau consulat) sau in fata ofiterului de stare civila, dupa caz.

Cum poti solicita transcrierea certificatului de nastere al minorului/titularului?


I.PERSONAL–unul dintre parinti.

II. PRIN IMPUTERNICIT LEGITIMAT – cu procura speciala autentificata

·         facuta la notar public, in tara

·                     facuta in strainatate – la notar public in limba oficiala a tarii respective (obligatoriu APOSTILLATA/SUPRALEGALIZATA, dupa caz, si tradusa in tara prin traducere legalizata), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei

III. Minorii peste 14 ani solicita transcrierea in nume propriu, asistati de unul din parinti sau dupa caz de tutore. Daca parintii au domicilii diferite, primaria competenta poate fi oricare dintre cele 2 primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului
IV. Pentru persoanele care nu au implinit 18 ani, ai caror parinti au domiciliul in strainatate, cererea se depune la Directia de stare civila Sector 1 Bucuresti
V. Pentru cetatenii romani peste 18 ani, cu domiciliul in strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara (cu avizul serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor), iar daca nu au avut domiciliul in Romania, primarului sectorului 1 Bucuresti (cu avizul prealabil al Directiei de Evidenta a Persoanelor Bucuresti)

TERMENUL DE SOLUTIONARE privind transcrierea certificatului este de aprox. 2-3 luni.

 

 

CASATORII

 

Inregistrarea casatoriei

 

 

– varsta legala pentru a se putea casatorii este de 18 ani (prin exceptie, pentru motive temeinice minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatorii)

Procedura:
Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau la resedinta unuia dintre ei.
In cazul in care unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la primaria localitatii unde urmeaza a se incheia casatoria.

TERMENUL LEGAL IN CARE SE POATE INCHEIA CASATORIA ESTE DE 10 ZILE DE LA DATA CAND A FOST INREGISTRATA DECLARATIA DE CASATORIE

·                     in acest termen se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

Acte necesare – pentru cetatenii romani

·                     Actele de identitate (buletinele/cartile de identitate);

·                     Certificatul de nastere (original si copie);

·                     Certificatul medical privind starea sanatatii (este valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori );

·                     Actele de identitate a doi martori, care vor fi prezenti la oficierea casatoriei;

·                     Acte in original si copii din care sa rezulte desfacerea/incetarea casatoriei anterioare (daca este cazul). Aceste acte pot fi:

·                                             Certificatul de deces al fostului sot;

·                                             Certificatul de despartenie sau de divort (pentru perioada anilor 1951-1960);

·                                             Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila – in caz de divort.

Casatoria dintre un cetatean roman si un cetatean strain
Acte necesare:

·                     certificatele de nastere (a cetateanului roman si a celui strain – apostillat in tara din care provine (dupa caz), tradus si legalizat in Romania;

·                     actele de identitate (cartea de identitate- pentru cetateanul roman si pasaportul/ cartea de identitate (pentru cetatenii U.E.);

·                     DOVADA (CUTUMA) eliberata de Ambasada/Consulatul din Romania a tarii de provenienta a cetateanului strain sau dovada de celibat eliberata de primaria competenta (numai pentru tarile cu care Romania are semnate tratate);

·                     certificatul medical prenuptial, pentru ambii soti, eliberat de medicul de familie al cetateanului roman;

·                     daca viitorii soti nu se afla la prima lor casatorie, dovada desfacerii/incetarii casatoriei anterioare (sentinta de divort – definitiva si irevocabila, apostillata in tara din care provine (dupa caz), tradus si legalizat in Romania (in cazul cetateanului strain)/ certificatul de deces);

·                     dosar tip (declaratia de casatorie);

Numele de familie al sotilor


Odata cu depunerea declaratiei viitorii soti declara in fata ofiterului de stare civila numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte.


Potrivit prevederilor din codul civil, sotii au urmatoarele variante:

·                     Sa pastreze fiecare numele pe care l-au avut inainte de casatorie (Ex. sotul Ionescu – sotia Popescu);

·                     Sa ia numele unuia sau altuia dintre soti (Ex. ambii soti Ionescu/ sau ambii soti Popescu);

·                     Sa poarte numele lor reunite (Ex. ambii soti fie Ionescu – Popescu, fie Popescu – Ionescu);

·                     Un sot poate sa isi pastreze numele de dinaintea casatoriei, iar celalalt sa poarte numele lor reunite.

Nu este permis ca:


Ambii soti sau unul dintre ei sa aleaga un nume pe care nici unul dintre ei nu l-au purtat.

Casatoria incheiata in strainatate


Pentru casatoria dv. incheiata in strainatate accesati TRANSCRIEREA actelor de stare civila.

 

 

 

 

DECESE

 

 

Inregistrarea decesului

 

 

Inregistrarea decesului se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in care s-a produs / a fost gasit cadavrul.

Procedura:

Inregistrarea decesului se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre membrii familiei, iar in lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul.

Acte necesare

In cazul decesului survenit din motive naturale:

·                     certificatul medical constatator al decesului – intocmit de medic;

·                     buletin/cartea de identitate – pentru cetatenii romani (pasaport, carnetul de identitate, legitimatie provizorie – pentru cetateanul strain);

·                     certificat de nastere – original si copie xerox;

·                     certificat de casatorie – original si copie xerox;

·                     actul de indentitate a declarantului – (original si copie xerox)

In cazul decesului datorat unei SINUCIDERI, ACCIDENT, ALTE CAUZE VIOLENTE si in cazul gasirii unui cadavru:

·         pe langa actele precizate mai sus, OBLIGATORIU – DOVADA DE LA POLITIE SAU PARCHET DIN CARE SA REZULTE CA UNA DIN ACESTE AUTORITATI A FOST SESIZATA DESPRE DECES.

Termenul de declarare a decesului:

·                     3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, termen in care se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.

·                     48 de ore, cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. In acest caz pentru intocmirea actului de deces este necesara dovada eliberata de politie sau de Parchet din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata in legatura cu decesul.

In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenele legale, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului 

 

 

EVIDENTA PERSOANELOR

 

 

Actul de identitate care se elibereaza cetateanului roman este cartea de identitate. Cartea de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu, a adresei de resedinta a titularului (dupa caz) si a cetateniei romane.

Termenul de valabilitate al cartii de identitate este de:        
- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;               
- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;     
- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;               
- permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

Contravaloarea actului de identitate (7 lei – cartea de identitate sau 1 leu – cartea de identitate provizorie) si taxa de timbru extrajudiciar (5 lei) vor fi achitate la casieria Primariei Galicea Mare.

 

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

 

La implinirea varstei de 14 ani, minorul, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala ori de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, are obligatia sa solicite, in termenul prevazut de lege, eliberarea cartii de identitate, prezentand la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor urmatoarele documente:     

·         Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata de minor si de una dintre persoanele prevazute la  alin.precedent,

·         certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei romane, original si copie;

·         actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;

·         documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

·         certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;

·         chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);   

·           documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei.  

       
          In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de catre parintele la care minorul are domiciliul in conditiile legii.  
Pentru minorul care desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.    
Minorilor care au implinit 14 ani si care se afla internati in centre de ocrotire si protectie sociala li se elibereaza carti de identitate de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a caror raza de competenta teritoriala functioneaza unitatile respective, la solicitarea scrisa a administratiei acestor institutii (H.G. 1375/2006, art. 53).

Atentie !

La depunerea actelor minorul va fi insotit obligatoriu de unul dintre parinti sau de reprezentantul legal

Eliberarea unui nou act de identitate


CAZURI DE SOLICITARE A ELIBERARII UNUI NOU ACT DE IDENTITATE


Expirare...
Daca s-a modificat numele sau prenumele titularului..

In cazul schimbarii domiciliului...

In cazul schimbarii denumirii localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor, al infiintarii localitatilor...

In cazul atribuirii unui nou C.N.P....

In cazul schimbarii sexului... 

In cazul anularii...

Pentru preschimbarea buletinelor de identitate...


   In cazurile prevazute  anterior, titularul sau reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele documente:


Documente necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirarii actului de identitate  detinut anterior sau in cazurile de schimbare denumire strada/renumerotare , infiintare de localitati

·                     cererea pentru eliberarea actului de identitate;

·                     actul de identitate;

·                      cartea de alegator(daca este cazul);

·                      certificatul de nastere, original si copie;

·                                                certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

·                                                hotararea de divort definitiva si irevocabila, certificatul de divort, dupa caz, original si copie;

·                                               certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor,original si copie;

·                                               certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;

·                                               documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

·                                               chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);

·                                               documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei);


Pentru eliberarea unui nou act de identitate, in cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, solicitantul prezinta urmatoarele documente:

·                     Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

·                      actul de identitate;

·                     cartea de alegator(daca este cazul);

·                     certificatul de nastere, original si copie;

·                     certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie ;

·                     hotararea de divort definitiva si irevocabila, certificatul de divort, dupa caz, original si copie;

·                     certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor,original si copie;

·                     certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;

·                     documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

·                     chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);

·                     documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei);

·                     hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila .

Pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbarii adresei de domiciliu, solicitantul prezinta urmatoarele documente:

·                       Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

·                       actul de identitate;

·                       cartea de alegator(daca este cazul);

·                       certificatul de nastere, original si copie;

·                       certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

·                       hotararea de divort definitiva si irevocabila, certificatul de divort, dupa caz, original si copie;

·                       certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor,original si copie;

·                       certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;

·                       documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

·                       chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);

·                       documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei);


    Daca solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, sau, dupa caz, a reprezentantului sau legal, acestea se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
    In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.
   Declaratia gazduitorului, se prezinta de solicitant odata cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului. 
 


Furtul, pierderea sau deteriorarea actului de identitate

 

In termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizica este obligata sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele documente:

·                                               Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

·                                               actul de identitate, in cazul deteriorarii (H.G. 1375/2006, art. 65);

·                                               cartea de alegator (daca este cazul);

·                                               certificatul de nastere, original si copie;

·                                               certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

·                                               hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

·                                               certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;

·                                               certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;

·                                               documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

·                                               chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);

·                                               documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei);

·                                               dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;

·                     un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta - original si copie;

 

Eliberarea cartii de identitate provizorii

Se elibereaza in cazul in care solicitantul nu poseda  certificate de stare civila  si/sau act de spatiu

Pentru eliberarea cartii de identitate provizorii, persoana fizica completeaza Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexeaza documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, starii civile, cetateniei romane, a adresei de domiciliu, trei fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de7 mm, precum si documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei si chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii (1 leu).


Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii, in care sa fie inscrisa resedinta din Romania, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia au resedinta, la care anexeaza urmatoarele documente:

·                       pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain pentru situatia in care solicitantul a intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

·                       certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane, original si copie;

·                       hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

·                       dovada adresei de resedinta din Romania;  

·                       doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

·                       chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii (1 leu);

·                       documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei.

Stabilirea resedintei

Pentru inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei in actul de identitate, persoana interesata se adreseaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completand in acest sens cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilire resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:    

·               actul de identitate in care urmeaza a se inscrie mentiunea de stabilire a resedintei;

·               documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

·               documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei.    

          In situatia in care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, gazduitorul sau, dupa caz, reprezentantul sau legal isi va exprima consimtamantul prin completarea rubricii corespunzatoare din cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, in prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, sau printr-o declaratie data in fata politistului de ordine publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.   
         In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul (H.G. 1375/2006, art. 86).

Eliberarea actelor de identitate pe baza de procura

 

In situatia in care solicitantul actului de identitate se afla temporar in strainatate, depunerea cererii sau, dupa caz, inmanarea actului de identitate se poate face si pe baza de procura speciala obtinuta de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv. In cuprinsul procurii speciale trebuie sa se regaseasca, in mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberata, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate si/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului,etc. 
          Procura trebuie sa aiba aplicata fotografia (marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm) solicitantului si sa fie certificata cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv .La procura se ataseaza o fotografie, stampilata pe verso, identica cu cea care a fost aplicata pe procura.

 

IMPORTANT!!!

·            La depunerea cererilor de catre mandatar (persoana imputernicita prin procura speciala sa reprezinte solicitantul) acestea vor fi completate cu datele  mandantului (persoana  care solicita eliberarea unui nou act de identitate) si vor fi semnate de catre mandatar la ghiseul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu al mandantului.

·           Mandatarul (persoana imputernicita prin procura speciala sa reprezinte solicitantul), va prezenta la ghiseu, in numele mandantului documentele cu care acesta face potrivit legii dovada numelui de familie si a prenumelui precum si a datei de nastere (certificatul de nastere), documentul cu care face dovada starii civile(certificat de casatorie,hotarare de divort definitiva si irevocabila/certificat de divort-daca este cazul), alaturi de celelalte documente cu care face dovada adresei de domiciliu precum si a achitarii contravalorii actului de identitate si a taxei extrajudiciare de timbru.  Documentele vor fi prezentate atat in original cat si in copie.

·         In cazul in care motivul pentru care se doreste eliberarea unui nou act de identitate este ,,schimbare de domiciliu,, in continutul procurii speciale depusa de mandatar(persoana imputernicita prin procura speciala sa reprezinte solicitantul) trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu noua adresa de domiciliu a mandantului( persoana  care solicita eliberarea unui nou act de identitate)

 

     * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)» Publicatie de casatorie 22.07.2012 - Neicu Cornel si Manea Mihaela-Mariana
» Publicatie de casatorie 16.08.2012 - Jugravu Cristian si Olteanu Aurelia
» Publicatie de casatorie 04.10.2012 - Rotaru Ionut si Mataras Nicoleta
» Declaratie de casatorie 15.10.2012 - Vasilescu Costinel si Dudau Geta-Gheorghita
» Declaratie de casatorie 17.10.2012 - Pirlea Vitalii si Tudor Daniela
» Declaratie de casatorie 17.10.2012 - Rujan Ovidiu Cristian si Draghici Cristina
» Publicatie de casatorie 04.12.2013 - Catana Cornel si Stupacu Ileana
» Publicatie de casatorie 17.12.2013 - Draghici Costinel si Traistaru Mariana
» Publicatie de casatorie 17.12.2013 - Gomotirceanu Marius si Tudose Cristina
» Publicatie de casatorie 19.12.2013 - Predoaica Marian Cosmin si Asan Iuliana
» Publicatie de casatorie 14.04.2014 - Ciuciulin Petre si Gomotirceanu Cristiana Stefania
» Publicatie de casatorie 31.03.2014 - Gogosanu Ioan Marius si Moisa Elena
» Publicatie de casatorie 29.05.2014 Prodan Vasile si Rotaru Ancuta - Ileana -
» Publicatie de casatorie 29.05.2014 Turbatu Elvis - Daniel si Petrescu Corina Loredana -
» Publicatie casatorie 19.06.2014 - Ticleanu Catalin Ionut si Trandafir Vasile Dana Ionela -
» Publicatie casatorie 30.06.2014 - Banica si Casota Cornelia -
» Publicatie casatorie 04.07.2014 - Dudau Mihai Lucian si Gaciu Lucia Ionela -
» Publicatie casatorie 10.07.2014 - Zuluf Cornel Stefan si Iordache Ionela Madalina -
» Publicatie casatorie 17.07.2014 - Cojocaru Marian Lucian si Iovan Alexandra Georgiana -
» Publicatie casatorie - Bojin Iancu Alexandru si Ungureanu Alexandra Ionela -
» Publicatie casatorie - Renghea Virgil Marian si Ghenea Andreea Mihaela -
» Publicatie casatorie - Malain Ionut si Stangulescu Viorica Ionela -
» Publicatie casatorie - Stangulescu Petrica si Nicola Ileana Emilia -
» Publicatie casatorie - Corneanu Paul Constantin si Draghici Ionela Marinela -
» Publicatie casatorie - Baluna Ionut si Talposi Vasilica -
» Publicatie casatorie - Ghenea Marian si Ristea Liliana Ionela -
» Publicatie casatorie - Gilca Edi Stefan si Milut Ileana Georgiana -
» Publicatie de casatorie - Bojin Catalin Georghita si Iovan Alexandra -
» Publicatie casatorie - Chesnoiu Marius Daniel si Chircu Paula Mihaela -
» Publicatie casatorie - Duta Teodor-Marius si Cojocaru Mariana-Georgeta -