PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

Terenul pe care este amplasata gospodaria de apa si reteaua de distributie a apei in localitate este in proprietatea Consiliului Local Galicea Mare, judetul Dolj.
Accesul la gospodaria de apa se face din DN 56, pe un drum de acces , gospodaria de apa fiind amplasata in intravilanul localitatii , la circa 60 m de Primarie.
Sistemul centralizat de alimentare cu apa a localitatii este compus din doua foraje hidrogeologice, gospodaria de apa ( doua rezervoare de inmagazinare, statie de tratare a apei, statie de pompare), distributia realizandu-se catre cismelele stradale din comuna Galicea Mare.
Programul de functionare este permanent : 365 zile/ an, 7 zile/ saptamana, 24 ore/ zi.
Autorizatiile necesare functionarii statiei de alimentare cu apa potabila s-au obtinut in anul 2009, racordarea gospodariilor fiind posibila la sfarsitul aceluiasi an.
Acoperirea  in localitate a conductei de alimentare cu apa se intinde pe o lungime de 21,9 km din totalul  celor  30 km necesari.
In prezent din totalul de 1600 de gospodarii ale comunei , doar 540 sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa potabila.


Dosarul necesar racordarii unei gospodarii cuprinde urmatoarele documente:

» cerere adresata domnului primar -
» autorizatia privind lucrarile de racorduri la retelele publice de apa -
» proces verbal de preluare in evidenta prin sigilare contoare montate -
» contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa (se completeaza si se semneaza in 2 exemplare -