PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

 


         COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL GALICEA MARE

   1. ANITA NICOLAIE - PSD
   2. CIUCIULIN DANIEL - PNL
   3. ILIESCU ION - PNL
   4. ISPAS IRINA - PNL
   5. NEAMTU COSTEL - PNL
   6. OANTA PETRE - PNL
   7. OPREA VALENTIN - PNL
   8. PASAT – MIC ELENA – CORINA - PSD
   9. PREDOAICA MAGDALENA - PNL
   10. SERBAN PETRE - PSD
   11. TRANDAFIR VIOREL FLORIN - PSD
   12. VADUVA CRISTIAN - PSD
   13. VELCU MARIN - PSD
Fisiere:

» 2017
» HCL nr.1 din 13.01.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.2 din 13.01.2017 - privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 si acoperirea deficitului la sectiunea dezvoltare
» HCL nr.3 din 13.01.2017 - privind inchiderea in domeniul privat al comunei Galicea Mare a imobilului Spalatorie Auto [...]
» HCL nr.4 din 13.01.2017 - privind darea cu subventie nemonetara a vidanjei marca MEPROZET, tipul T-527 [....]
» HCL nr.5 din 13.01.2017 - privind modificarea HCL nr.39 din 15.06.2016 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii [....]
» HCL nr.6 din 13.01.2017 - pentru modificarea HCL nr.38 din 15.06.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [.....]
» HCL nr.7 din 31.01.2017 - pentru modificarea HCL nr.7 din 27.01.2016 privind aprobarea proiectului Extindere reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala [.....]
» HCL nr.8 din 31.01.2017 - pentru modifcarea art.1 lit.a din HCL nr.8 din 27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului [......]
» HCL nr.9 din 31.01.2017 - privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Galicea Mare pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.10 din 31.01.2017 - privind reformularea textului HCL nr.17 din 17.09.2016
» HCL nr.11 din 31.01.2017 - pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.27 din 27.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» HCL nr.12 din 31.01.2017 - privind aprobarea statului de functii, concediilor de odihna, precum si modificarea cotei de TVA [....]
» Anexa nr.1 - la HCL nr.12 din 31.01.2017
» Anexa nr.2 - la HCL nr.12 din 31.01.2017
» HCL nr.13 din 31.01.2017 - privind luare act de Raportul de control al Curtii de Conturi [....]
» HCL nr.14 din 28.02.2017
» HCL nr.15 din 28.02.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta [....]
» Anexa nr.1 - la HCL nr.15 din 28.02.2017
» Anexa nr.2 - la HCL nr.15 din 28.02.2017
» Anexa nr.3 - la HCL nr.15 din 28.02.2017
» HCL nr.16 din 28.02.2017 - privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Reabilitarea Primariei comunei Galicea Mare [...]
» HCL nr.17 din 14.03.2017 - privind aprobarea proiectului Extindere,reabilitare si modernizare sediul Primariei [....]
» HCL nr.18 din 14.03.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere,reabilitare si modernizare Sediul Primariei [....]
» HCL nr.19 din 14.03.2017 - privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Primarului comunei Galicea Mare si al Consiliului Local al com.Galicea Mare
» Anexa nr.1 - la HCL nr.19 din 14.03.2017
» HCL nr.20 din 28.03.2017 - privind aprobarea eliberarii cardului-legitimatie de parcare persoanelor cu handicap [....]
» HCL nr.21 din 28.03.2017 - privind aprobarea incheierii exercitiului financiar pe anul 2016 al S.C. Servicii de Administrare a Domeniului Public si Gospodarie Comunala Galicea Mare SRL [....]
» Anexa nr.1 - la HCL nr.21 din 28.03.2017
» HCL nr.22 din 05.04.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.23 din 05.04.2017 - privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017
» Anexa nr.1 - la HCL nr.23 din 05.04.2017
» HCL nr.24 din 05.04.2017 - privind implementarea proiectului Construire infrastructura apa uzata si extindere retea de apa in com. Galicea Mare
» HCL nr.25 din 28.04.2017 - privind modificarea HCL nr.48 din 30.09.2015 privind dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public al comunei Galicea Mare
» HCL nr.26 din 28.04.2017 - pentru completarea HCL nr.5 din 1999 (privind inventarul bunurilor domeniului public al comunei Galicea Mare)
» Anexa nr..1 - la HCL nr.26 din 28.04.2017
» HCL nr.27 din 28.04.2017 - privind aprobarea trecerii in domeniul public a terenului in suprafata de 34 mp cu CF 30820 [.....]
» HCL nr.28 din 28.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de administrare a domeniulu public si gospodarire comunala Galicea Mare SRL
» Anexa nr.1 - la HCL nr.28 din 28.04.2017
» HCL nr.29 din 28.04.2017 - privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Primarului comunei Galicea Mare [....]
» Anexa nr.1 - la HCL nr.29 din 28.04.2017
» HCL nr.30 din 19.05.2017 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic [....]
» HCL nr.31 din 27.06.2017 - privind modificarea actului constitutiv si numirea d-lui Mustata Firu in functia de administrator [....]
» HCL nr.32 din 27.06.2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013